Medleverantörer

DalaFrakt har ett 70-tal medleverantörer. De finns i Söderhamn och på Gävlekusten, i hela Dalarna upp till norra länsgränsen. De bidrar till en bred kunskap och en stor fordons- och maskinpark.