Företagsledning

Mats Aspemo Mats Aspemo
VD
Telefon: 0247 – 647 01
E-post: mats.aspemo@dalafrakt.se
Anna Gåsste
CFO/Ekonomichef
Telefon: 070-632 92 19
E-post: anna.gasste@dalafrakt.se
Noomi Persson
Administrativ chef
Telefon: 0247 – 647 10
E-post: noomi.persson@dalafrakt.se
Mats Goop
Affärområdeschef skog
Telefon: 0247 – 647 85
E-post: mats.goop@dalafrakt.se
Roger Odheden Roger Odheden
Försäljnings- och marknadschef
Telefon: 0247 – 647 29
E-post: roger.odheden@dalafrakt.se
Magnus Lindblad
Anläggningschef
Mobil: 070 – 946 81 12
E-post: magnus.lindblad@dalafrakt.se
Elin Rosén Elin Rosén
HR, Kvalité och miljö, Arbetsmiljöansvarig
Telefon: 0247-647 31
E-post: elin.rosen@dalafrakt.se
Elin Hedman Elin Hedman
Telefon: 0247- 647 13
E-post: elin.hedman.eriksson@dalafrakt.se
Fredrik Engström
Logistikchef
Telefon: 0247-647 81
E-post: fredrik.engstrom@dalafrakt.se