Anläggning och Miljö

Tel: 0247-647 50
Gäller även efter kontorstid som är från 1 november under vintern 7.00-16.00

Magnus Lindblad
Anläggningschef
Mobil: 070 – 946 81 12
E-post: magnus.lindblad@dalafrakt.se

Säljare/arbetsledare

Lennart Nyling Lennart Nyling
Säljare/arbetsledare
Tel: 070-647 10 67
E-post: lennart.nyling@dalafrakt.se
Mats Andersson Mats Andersson
Säljare/arbetsledare
Tel: 070-647 76 60
E-post: mats.anderssson@dalafrakt.se
Herman Hultgren Herman Hultgren
Platschef/säljare av anläggningsentreprenader
Telefon: 0247-647 57
E-post:  herman.hultgren@dalafrakt.se

Innesäljare/transportledare

Fredrik Nallgård Fredrik Nallgård
Transportchef, innesäljare
Telefon: 0247 – 647 81
E-post: fredrik.nallgard@dalafrakt.se
Henric Erlandsson Henric Erlandsson
Transportledare/innesäljare
Telefon: 0247-647 52
E-post: henric.erlandsson@dalafrakt.se
Daniel Stenvall
Transportledare/innesäljare 
Telefon: 0247-647 54
E-post: daniel.stenvall@dalafrakt.se
mikael strand Mikael Strand
Transportledare/innesäljare 
Telefon: 0247-647 53
E-post: mikael.strand@dalafrakt.se

 Täkter och Material

Per-Erik Gustafsson Per-Erik Gustafsson
Produktionschef
Mobil: 070 – 647 01 68
E-post: perra.gustafsson@dalafrakt.se

KMA (Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö)

Thomas Jonsson  Thomas Jonsson
Kvalite, Miljö, Arbetsmiljöansvarige
Telefon: 0247 – 647 30
E-post: thomas.jonsson@dalafrakt.se