Anläggning och Miljö

Tel: 0247-647 50
Gäller även efter kontorstid

Magnus Lindblad
Anläggningschef
Mobil: 070 – 946 81 12
E-post: magnus.lindblad@dalafrakt.se

Säljare/arbetsledare

Lennart Nyling Lennart Nyling
Säljare/arbetsledare (Södra Dalarna)
Tel: 070-647 10 67
E-post: lennart.nyling@dalafrakt.se
Mats Andersson Mats Andersson
Säljare/arbetsledare (norra Dalarna)
Tel: 070-647 76 60
E-post: mats.anderssson@dalafrakt.se

Innesäljare/transportsäljare

Fredrik Nallgård Fredrik Nallgård
Transportchef, innesäljare
Telefon: 0247 – 647 81
Mobil: 070 – 647 11 63
E-post: fredrik.nallgard@dalafrakt.se
Herman Hultgren Herman Hultgren
(Transportledare)
Telefon: 0247-647 53
Mobil:  070-647 10 37
E-post:  herman.hultgren@dalafrakt.se
Henric Erlandsson Henric Erlandsson
(Transportledare/innesäljare)
Telefon: 0247-647 52
Mobil: 070-299 25 54
E-post: henric.erlandsson@dalafrakt.se
Ola Engström Ola Engström
(Transportledare/innesäljare)
Telefon: 0247 – 647 54
Mobil: 070 – 300 11 86
E-post: ola.engstrom@dalafrakt.se

 Täkter och Material

Per-Erik Gustafsson Per-Erik Gustafsson
Produktionschef
Mobil: 070 – 647 01 68
E-post: perra.gustafsson@dalafrakt.se

KMA (kvalitet, miljö ansvarig)

Thomas Jonsson  Thomas Jonsson
Miljö- och Kvalitetschef
Telefon: 0247 – 647 30
E-post: thomas.jonsson@dalafrakt.se