DalaFrakt lever vidare

Ett bolag i Gävle har begärts i konkurs.
Observera att det inte är DalaFrakt AB och att inga inbördes samband finns mellan bolagen.
Det olyckliga är att det bolag som begärts i konkurs i Gävle heter Gävle-Dala Frakt AB. Det är alltså inte DalaFrakt AB, ni kan således lugnt även i en framtid anlita oss.