Kategoriarkiv: Nyheter

DalaFrakt nyheter

Två nya nominerade till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna.
Här presenterar vi två nya namn av sex nominerade:
Diana Xhemshiti, Borlänge och Fredrik Löfgren, Sifferbo. Tidigare presenterade är Eva Janson, Leksand och Markus Svensson, Rättvik.


Diana Xhemshiti – hjälper utsatta pojkar in i samhälle

För många pojkar mår dåligt och är utsatta i det hårda klimat och de hårda krav som skapats i samhället. Vilket leder till att de börjar använda droger och riskerar att hamna i kriminalitet. Många pratar om det och har synpunkter, få gör någonting.
Diana Xhemshiti, från Borlänge, agerar genom att ha startat ett HVB-hem i Smedjebacken för pojkar från 14 till 18 år, som finns i riskgruppen. Därför är hon nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Diana Xhemshiti

Diana Xhemshiti, bosatt i Borlänge, nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

– Det är roligt att bli nominerad och samtidigt viktigt att det här problemet uppmärksammas. Jag är nämligen en person som gärna vill hjälpa människor som har problem, säger Diana Xhemshiti.
Detta har präglat hennes yrkesliv. Efter en gedigen utbildning och ett långt yrkesliv kring detta, både kommunalt och i privat regi, startade hon nyligen ett eget företag som bedriver vård och behandling för unga pojkar, Morgården i Smedjebacken.  Ett HVB-hem med plats för nio personer.
– Jag har en bestämd uppfattning om hur man ska arbeta för att hjälpa dessa pojkar. Det är min drivkraft att hjälpa dessa ungdomar.
Hennes idé ut såhär: Målgruppen är pojkar som vistas i olämpliga miljöer, testar droger, ofta en psykisk ohälsa och har ett hotfull aggressivt beteende och visar kriminella tendenser. De har svårigheter i relationer och tilliten till vuxenvärlden då deras liv präglats av svek och utanförskap. Hon vill kunna påverka dem i unga år.
– Vi arbetar med metoden ART, ilskekontroll, moralträning och social färdighetsträning. Vi har lektioner med ungdomarna och rollspel för att synliggöra beteendet. Målet är att ge dem verktyg att kunna hantera ilskan bättre och hitta ett konstruktivt sätt att hantera andra utmaningar de ställs in för säger, Diana Xhemshiti..
Detta är pojkar som kommer från hela Sverige och har både svensk och utländsk bakgrund. 
– Min vision med det här HVB-hemmet är att kunna ge de här killarna ett nytt sätt att se på framtiden och inte hamna i droger och kriminalitet, säger Diana Xhemshiti.

Fakta/ Diana Xhemshiti
Bor: Borlänge.
Ålder: 43.
Familj: Man och två barn.
Fritidssysselsättning: Vara ute i skogen, spela poker – fast utan pengar som insats.
Motivering: ”Diana Xhemshiti har öppnat ett HVB-hem i Smedjebacken för att hjälpa unga pojkar att komma in rätt i samhället. När andra ger upp ser hon möjligheter att skaffa dessa pojkar trygghet och ordning i livet. Här skapas förutsättningar för nästa generation att växa upp i Dalarna.”


Fredrik Löfgren – hjälper elever som har för lätt i skolan

I den svenska skolan läggs stora resurser på att hjälpa ungdomar som har svårt att hänga med i undervisningen. Samtidigt upplever många elever skolan som en mardröm eftersom de är understimulerade och inte får möjlighet att utvecklas.
Fredrik Löfgren, från Sifferbo, arbetar med att hjälpa och stimulera denna kategori i samhället. Därför är han nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Fredrik Löfgren

Fredrik Löfgren är nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

– Det är viktigt att vi lyfter fram den här kategorin elever som ofta glöms bort. Många ser detta som ett lyxproblem, men verkligheten är en annan. I Sverige har två till fyra procent av eleverna så lätt för sig att de är understimulerade och mår dåligt i skolan, säger Fredrik Löfgren.
Han led själv i skolan och tvingades ofta sitta av många lektioner utan att göra något.
– Jag gjorde snabbt mina uppgifter och fick sedan vänta på de andra i klassen tills dagarna tog slut. Ingen gav mig någon utmaning.
Fredrik Löfgren berättar att ibland fick han skäll när han påpekade för läraren att denne lärt ut fel fakta.
– Detta är ett problem som finns från grundskolan till universitetet. Samhället förlorar mycket på att inte ge utmaningar till de som har det lätt i skolan. Här pratar vi om personer som kan bli företagsledare eller innovatörer och som sedan i sin tur skapar arbetstillfällen, säger Fredrik Löfgren.
Han ägnar mycket tid åt att föreläsa i skolor om det här ämnet. Ungdomarna når han bland annat genom att arrangera matematik- och programeringsläger och så kallade matteträningar.
Fredrik Löfgren driver två aktiebolag. Ett driver han ensam och föreläser. Ett annat där han tillsammans med tre andra utvecklar robotar och artificiell intelligens. Han är också anställd av Linköpings universitetet för att jobba med humanoida robotar. 
– Här finns en spännande framtid. Tänk när en familj äger en robot som kan gå ut med hunden om det regnar. Eller har en robot som kan laga mat, säger Fredrik Löfgren.

Fakta/Fredrik Löfgren
Bor: Sifferbo/Linköping.
Ålder: 26.
Familj: Sambo.
Fritidsintressen: Programmera robotar och undervisa i matematik.
Motivering: ”Elever med särskild begåvning måste också få stimulans att fortsätta utvecklas. Därför åker Fredrik Löfgren runt i landet med ambitionen att stimulera och hjälpa pedagoger att ta hand om elever som ligger långt framme i utvecklingen. Alla måste få stimulerande utmaningar i skolan. Fredrik är också framstående i robotutveckling för framtiden.”


Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018
Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 8 februari i samband med matchen Leksand–Almtuna. Juryn består av Christer Gruhs, medieprofil, Rolf Hammar, Vasaloppsprofil, Marie Folkesson, kulturprofil i Leksand, Lena Lagestam, rådgivare kommunikation företagare, Birgitta Bogren, samhällschef i Orsa, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt.

 

Två första nominerade till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna. Här presenterar vi två av sex nominerade: Eva Janson, Leksand och Markus Svensson, Rättvik.


 

Eva Janson – skapar musikglädje hos barnen

Barn måste bli sedda, få självförtroende och upptäcka glädjen med musiken. Så kände Eva Janson, spelman från Leksand, när hon startade Knattefiolen. En verksamhet för barn mellan sex och åtta år och som sker inom ramen för Leksands kulturskola. De som är äldre kommer in i kulturskolans verksamhet.
Det är för sitt engagemang kring Knattefiolen som Eva Janson blir nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Eva Jansson

Eva Janson är nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium. Foto: Mats Rönnblad.

– Så roligt att den här verksamheten uppmärksammas på det här sättet, säger Eva Janson när hon fick beskedet om nomineringen. Detta är ett av flera musikaliska engagemang som hon brinner för. Det märks att Knattefiolen ligger henne varmt om hjärtat.
– Inom den här verksamheten arbetar vi för att verkligen se varje enskilt barn i gruppen. Vi vill ge dem självförtroende.
Detta handlar alltså om så mycket mer än att enbart föra en stark musikalisk tradition i Dalarna vidare. Eva Janson berättar att idén föddes när hon såg att många barn tidigt fångades upp av idrottsrörelsen. Hon ville skapa ett alternativ till det traditionella fritidsutbudet och skapade Knattefiolen.
– Är man intresserad av idrott finns det möjlighet att utöva detta när man är liten. Men utbudet är smalt för den som är konst- och musikintresserad. Det bidrog till att jag tog det här initiativet, säger Eva Janson och fortsätter:
– Det viktigaste är att leverera sin tid till barnen så att de kommer i rätt riktning, oavsett vad de gör för någonting. Eftersom jag älskar vår traditionella musik är det naturligt att jag går den vägen för att ge barnen något ur den musikskatten.

Fakta/Eva Janson
Bor: Leksand
Ålder: 48.
Familj: Man och tre barn.
Fritidsintresse: Musik, familjen och laga mat.

Motivering: ”Med en imponerande energi har Eva Janson ägnat mycket kraft åt att stimulera barn att i mycket unga år upptäcka glädjen med musiken. Inom ramen för musikskolan i Leksand har hon startat en uppskattad, lekfull pröva-på-aktivitet att spela fiol, för barn mellan sex och åtta år. Här läggs en grund som kan föra Dalarnas musikarv vidare.”


 Markus Svensson – skapar engagemang om hållbarhet

Det är dags att visa hållbarhetsfrågan ur nya vinklar, att prata om den på nya sätt att jobba med den med metoder som gör hållbarhet intressant, viktigt och lönsamt. Det känner Markus Svensson som därför ägnar mycket tid åt att presentera, förklara, processa och diskutera hållbarhet ut ett filosofiskt perspektiv.
Detta gör att han nu är han nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Markus Svensson

Markus Svensson är nominerad till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

– Rapporterna som visar vart klimat och annat är på väg är skrämmande. Men jag tror inte att vi når så mycket längre nu genom att satsa på att skrämmas lite till. Det jag tror behövs är att hitta sätt att landa hållbarhetsfrågan i bröstet på företagsledare, politiker, anställda och privatpersoner, att inspirera till hållbarhet, menar Markus Svensson, som bor i Leksand.
Han säger att hållbarhetsbegreppet innehåller något för alla. Han har tröttnat på checklistor och pekpinnar och satsar på att väcka ett intresse hos personer och organisationer där de är idag. Att börja där. 
– Jag har att arbetat med tillväxtfrågor i hela mitt liv och insett att tillväxt utan hållbarhet inte är en riktig tillväxt, säger Markus Svensson, som tillvardags driver ett eget företag men som också arbetar som hållbarhetsstrateg på Rättviks kommun
Att skapa mer hållbara tänk och processer är en utmaning i alla företag och organisationer i Dalarna och världen. Det arbetet kommer innebära nya sätt att tänka, men också nya sätt att göra affärer på.

– Hållbarhet är en häftig fråga eftersom det har en så stor betydelse för hur vi lever, tänker och vad vi värderar i livet. Därför måste alla känna delaktighet, säger Markus Svensson.
Han berättar att hans föreläsningar och workshops präglas mycket av att koppla det man gör i vardagen till större perspektiv. Hur ser egentligen det perfekta livet ser ut? Vad är vi ute efter? Ur detta växer sedan resonemanget kring hållbarhetsfrågor fram.

Markus Svensson genomför dessa filosofiska resonemang på två sätt:

  • Som anställd inom Rättviks kommun med den egna organisationen som mottagare. 
  • Genom sitt företag, där han möter andra kommuner och företag.

Detta engagemang hos Markus Svensson har bidragit mycket till ökad förståelse för en hållbar utveckling hos många personer och organisationer i Dalarna. 

Fakta/Markus Svensson
Bor: Leksand.
Ålder: 38.
Familj: Sambo och tre barn.
Fritidsintresse: Fiske, spelar innebandy och gitarr.

Motivering: ”Markus Svensson är djupt engagerad i länets hållbarhetsfrågor. Något som betyder mycket för Dalarna. Han har fått flera att lyssna och engagera sig inom det här området genom att driva och presentera hållbarhetsutveckling ur ett filosofiskt perspektiv.


Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018

Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 8 februari i samband med matchen Leksand–Almtuna. Juryn består av Christer Gruhs, medieprofil, Rolf Hammar, Vasaloppsprofil, Marie Folkesson, kulturprofil i Leksand, Lena Lagestam, rådgivare kommunikation företagare, Birgitta Bogren, samhällschef i Orsa, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt.

 

 

DalaFrakt startar nytt dotterbolag

DalaFrakt har sjösatt ett nytt dotterbolag för att stärka verksamheten inom entreprenadområdet och därmed öka kundnyttan.
– Vi gör det för att signalera tydligt mot marknaden vårt stora kunnande inom markentreprenader.  Samtidigt skapar vi förutsättningar för att ytterligare utveckla verksamheten, säger Mats Aspemo, VD inom moderbolaget DalaFrakt AB och det nya dotterbolaget DalaFrakt Entreprenad AB.

Magnus Lindblad och Mats Aspemo ser möjligheter genom det nya dotterbolaget DalaFrakt Entreprenör AB

Magnus Lindblad och Mats Aspemo ser möjligheter genom det nya dotterbolaget DalaFrakt Entreprenör AB

På senare tid har affärsområdet Anläggning och Miljö vuxit stort inom DalaFrakt. Det är ett brett affärsområde, som bland annat erbjuder tjänster inom anläggning av industritomter, husgrunder, rivningsarbeten, vägunderhåll, materialanskaffning och avfallshantering.
Utvecklingen har gått så snabbt att det nu är dags för DalaFrakt att bilda det nya dotterbolaget.
En viktig anledning till den starka tillväxten är att DalaFrakt rekryterat kompetens och utvecklat verksamheten från att endast förmedla maskiner och bilar till att också erbjuda helhetslösningar inom markentreprenader.
– Den utvecklingen skapar stora framtidsmöjligheter för DalaFrakt Entreprenad AB. Vi märker att det finns en stor entusiasm inom hela koncernen och bland våra kunder då vi nu kan erbjuda helhetslösningar, säger Magnus Lindblad, som leder anläggnings- och entreprenörsverksamheten inom DalaFrakt.

Stark organisation
På senare tid har hela DalaFrakt genomgått en stor organisatorisk utvecklig. Flera mycket kompetenta medarbetare har kommit till koncernen. Mats Aspemo säger att det också haft en stor betydelse i beslutet att skapa det nya dotterbolaget:
– Rekryteringen av nya duktiga medarbetare har inneburit ett uppsving för verksamheten inom alla delar av DalaFrakt, vilket gjorde det ännu mer självklart att sjösätta DalaFrakt Entreprenad AB. Det skapar bättre effektivitet inom hela DalaFrakt, vilket blir till mer nytta för våra kunder.

Nya duktiga medarbetare

Dalarna Frakt har på senare tid stärkt organisationen med flera duktiga medarbetare.
Här presenterar vi några av dessa medarbetare. Vill vi veta ännu mer om dem går det bra att läsa de två senaste numren av DalaFrakt News.

Mats Goop, Affärsområdeschef Skog-Industri-Rundvirke

Mats Goop

Mats Goop

Under en stor del av Mats Goops yrkesliv har han arbetat med att köpa transporttjänster.
Nu har han bytt sida och börjat leverera dessa tjänster. Han är chef för affärsområdet Skog-Industri-Rundvirke.
Mats Goop har en stor erfarenhet av hela skogsbranschen, biobränsle och transportupphandling. Han har en tydlig uppfattning av DalaFrakts framtida framgångskoncept:
– Istället för att vara den traditionella lastbilscentralen där man ringer och beställer, måste vi kunna leverera en komplett tjänst, som både innehåller själva transporten och ett stort mått av kunskap, som vi delger kunden. Vi ska vara i framkant. Här finns en tydlig ambition inom DalaFrakt att verka efter den tanken.

Fakta/Mats Goop
Ålder: 59.
Bor: Leksand.
Familj: Två vuxna barn och ska gifta i sommar.
Fritidsintresse: God hälsa, familjen, friluftsliv och att få arbeta på den egna skogsfastigheten.

 

Magnus Österby, Produktions- och platschef material/återvinning

Magnus Österby

Magnus Österby

Magnus, Österby, har flyttat tillbaka till Dalarna för att bli ansvarig för material, täkter, återvinning och entreprenader på DalaFrakt.
– Det ska bli riktigt bra. Känner redan den positiva känslan, säger Magnus Österby.
Han kommer från Äppelbo och har i många år arbetat i Stockholm på olika entreprenad- och logistikföretag. Där kom han, bland annat, i kontakt med berg, schakt, betong och de maskiner som hör till det här området.
– Efter kontakter med DalaFrakt och när de sociala bitarna som föll på plats så beslutade vi oss för att ta steget och flytta till Dalarna och Leksand, säger Magnus Österby.

Fakta/Magnus Österby
Bor: Flyttar i Leksand under sommaren.
Ålder: 40
Familj: Fru och en tre-årig son.
Fritidsintresse: Sport, egen motion, golf, samt jakt och fiske. Tidigare hockeyspelare i Leksands IF.

 

Fredrik Engström, logistikchef

Fredrik Engström

Fredrik Engström

Direkt när Fredrik Engström började jobbet som logistikchef hade han tankar på hur logistiken kan utvecklas:
– Här är det viktigt med bra strukturer som skapar ordning och reda i det dagliga arbetet, säger Fredrik Engström, som har ett innehållsrikt yrkesliv. Mycket har präglats av det som skogen ger.
– Jag har sedan tidigare bra erfarenhet av transporter inom flis och rundvirke. Det är området anläggning som blir lite nytt för mig. Men det ska gå bra, säger han.

Fakta/Fredrik Engström
Ålder: 39.
Bor: Vika utanför Falun.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Familjen, jakten och den egna motionen.

 

Anna Gåsste, ny CFO, ekonomichef.

Anna Gåsste

Anna Gåsste

Hon kommer att få det övergripande ekonomiska och administrativa ansvaret för verksamheten. Hennes tjänst kommer att vara en ”höger hand” åt VD:n Mats Aspemo.
– Det är viktigt att företaget, för att uppfylla sina mål, växer på flera håll och inte bara genom faktureringen. Hela organisationen måste hänga med. I det sammanhanget hoppas jag kunna ha en roll och bidra till utvecklingen, säger Anna Gåsste.

Fakta/Anna Gåsste
Bor: Leksand
Familj: Man och två utflugna barn.
Ålder: 59.
Fritidsintresse: Åka skidor, både på tur och slalom. Gillar segling och att motionera. 

 

Hantering av personuppgifter för dig som är privatkund

På DalaFrakt är det viktigt för oss att värna om den personliga integriteten och vi strävar därför efter att personuppgifter skyddas på bästa sätt. DalaFrakt kommer i alla lägen att de till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt samt att de personer som behandlar personuppgifter ha den kunskap och kvalifikation som behövs för denna typ av behandling.

Här nedan vill vi informera dig som privatkund vilka uppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem och vilka rättigheter du som kund har.

Vad är personuppgifter: Personuppgifter är all information, direkt eller indirekt, som samlas in och som kan kopplas till dig.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför: För att registrera dig som kund så hämtar vi in uppgifter om namn, adress och telefonnummer till dig. Detta registreras för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal om leverans och för att kunna fakturera dig. I vissa fall kommer vi även att begära in personnummer. Detta för att kunna uppfylla vissa legala skyldigheter så som hantering av ROT-eller RUT-avdrag. Vi kan även komma att använda personnummer i de fall vi tar en kreditupplysning eller om vi tvingas lämna en obetald förfallen fordran till inkasso.

Hur hanterar vi dina personuppgifter: Dina personuppgifter som samlats in hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med datalagstiftningen. DalaFrakt använder sig av leverantörer vilka sköter driftern av våra system. Med dessa leverantörer har vi biträdesavtal, där vi instruerat dem att hantera våra data i enlighet med våra säkerhetskrav.

Rättslig grund: Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund.

Utlämnande av personuppgifter: Dina kontaktuppgifter kan vid behov lämnas ut till våra åkare så att de kan utföra beställd tjänst

I de fall du beställt en tjänst med ROT eller RUT-avdrag så kommer dina personuppgifter att lämnas till skatteverket.

I de fall DalaFrakt AB använder sig av externa parter för kreditupplysning eller indrivning av fordran, överlämnas nödvändiga personuppgifter till externa parten.

Personuppgifter kan också lämnas ut på begäran enligt lag och myndighetsbeslut.

Lagringstid: Under tiden du är aktiv kund hos oss kommer dina uppgifter att sparas. Vi lagrar därefter inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi gallrar därför regelbundet och tar bort personuppgifter.

 Dina rättigheter: Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss och även få dem rättade eller raderade. Detta gör du genom att fylla det formulär du finner här på hemsidan. Skicka begäran till DalaFrakt, Registerutdrag, Box 116, 793 23 Leksand. 

Har du några frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på info@dalafrakt.se eller genom att  ringa vår kundtjänst på 0247-647 00.

Dalafrakt söker rundvirkestransportörer

Timmerbil-vinter-21Dalafrakt växer och söker nya transportörer av rundvirke genom grupptransport. Gruppen har nyligen förstärkts med en extra separatlastare för att skapa en effektiv logistik med goda returmöjligheter. Behovet av rundvirkestransporter växer, därför finns det stora möjligheter för dig som åkeri att växa i gruppen. I dagsläget befinner sig gruppen runt om Falun, Rättvik och norrut. Vår ambition är att gruppen ska täcka ett större geografiskt område tillsammans med dig som ny transportör och vår extralastare.

DalaFrakts rundvirkesgrupp är ett starkt lag med erfarna åkare som hjälper varandra och där du som ny transportör kan få goda råd och stöd. Vi söker dig som är lagspelare och vill vara med i gemenskapen för att stärka vår grupp ytterligare.

Om DalaFrakt
DalaFrakt AB är ett medlemsägt transport- och anläggningsföretag med ett 110-tal medleverantörer i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Huvudkontoret ligger i Leksand, men vi har även kontor i Falun, Mora och Malung. DalaFrakt är uppdelat i två affärsområden: anläggning och skog/flis.

Vår vision är att förbättra slutkundens konkurrenskraft genom effektiva transporter, maskintjänster och materialleveranser. Styrkan hos DalaFrakt ligger i ett starkt personligt engagemang, lokal kännedom och närvaro, korta beslutsvägar och flexibilitet i val av resurser och lösningar.

Kontaktperson
Erik Dehner
Transportledare
Tel: 073 752 05 11
Email: erik.dehner@dalafrakt.se

Tyko Persson vann DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium

Tyko Persson, rektor på Maserskolan i Borlänge, jobbar för ett ökat engagemang bland elever och lärare i skolan. Därför får han DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018.
– Det känns så omtumlande och hedrande, sa Tyko Persson, sedan han fått ta emot prischecken på 50 000 kronor.

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium

En glad Tyko Persson har fått ta emot DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018 av Dalarnas landshövding Ylva Thörn och DalaFrakts Elin Hedman. Foto: Lars Dahlström/DalaFrakt.

– Jag kanske inte har tänkt så mycket på att en kommunal grundskola också är samhällsbyggande, men så är faktiskt fallet, fortsätter Tyko Persson.
Faktum är att skolan utbildar framtidens samhällsbyggare. Därför är det extra spännande när en rektor som Tyko Persson jobbar för att introducera framgångskonceptet  Masermodellen på sin skola. Det anser juryn för DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium. Därför blev Tyko Persson vinnare med motiveringen:
”I sin roll som rektor har han arbetat med ett lyckat initiativ med Masermodellen som innebär ett större engagemang för både elever och lärare. Det är viktigt i dessa tider där alltfler inser skolans stora betydelse för vårt samhälle i framtiden.”
I samband med Tyko Perssons nominering till stipendiet beskrev han Masermodellen såhär:
– Ett arbetssätt med enkla regler och en undervisningsmodell som alla elever och lärare kan förstå. Det skapar tydlighet, lugn och trygghet. En viktig del är att eleverna ska känna att det är roligt att lyckas i skolan.
– Det är viktigt att tro på våra ungdomar och visa att vi tycker om dem. Jag vill poängtera att vi är många på skolan som ligger bakom Masermodellen. Inte bara jag, säger Tyko Persson.
Modellen har gett bra resultat. En elevenkät, som visar hur elever i årskurs nio upplever skolan, ligger Maserskolan över genomsnittet på 12 av 14 punkter.

Fakta/Tyko Persson
Bor: Borlänge
Ålder: 63 år.
Familj: Fru plus tre vuxna barn samt fem barnbarn.
Gör: Rektor på Maserskolan.
Fritidsintresse: Konditionsidrott som styrketräning, cykling och långfärdsskridsko. Gillar även kubansk salsa.

 

Bilder från seminariet

Det var flera som uppskattade vårt seminarium ”Tillit för hållbara affärer, som nyligen hölls i Leksands Tegera Arena. Vi på DalaFrakt vill tacka för alla positiva reaktioner och samtidigt bjuda på några bildminnen från den givande eftermiddagen.

nyhet-1-180131nyhet-3-180131 nyhet-2-180131

Den femte och sjätte nominerade till stipendiet

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna. Här presenterar vi två nya av sex nominerade: Bo Funcke, Borlänge och Bo-Marcus Lidström, Falun. Tidigare presenterade via pressinformationer: Marit Norin, Älvdalen och Tyko Persson, Borlänge. Eva Petursson, Borlänge och Jonny Wikström, Siljansnäs.


Bo Funcke – byggde en viktig skidanläggning för regionen

Bo Funcke, är en av Dalarnas mer drivna entreprenörer. Han fick en idé, som växte till en vision och blev en verklighet. Romme Alpin, är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden, och en anläggning som betyder mycket för tillväxten i regionen. Denna entreprenörsanda gör Bo Funcke till kandidat till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Bo Funcke

Bo Funcke, en entusiastiskentreprenör som byggde Romme Alpin.

Året är 1985. Bo Funcke och Åke Källström får en idé att bygga en anläggning som ligger nära Stockholm och Mälardalen och därmed kan locka en stor målgrupp skidintresserade. De upptäckte att berget Solklinten, utanför Borlänge, var en perfekt plats. Det högsta berget i regionen. Idén blev en vision och förberedelsearbetet inleddes. Mycket inspiration hämtades från USA och främst från skidorten Vail i Colorado.
Invigningen skedde på juldagen 1987.
Då bestod Romme Alpin av nio nedfarter, fyra liftar, sju snökanoner och en enkel restaurang. I dag, 30 år senare, är Romme Alpin en anläggning med 30 nedfarter, 13 liftar, 700 snökanoner och Dalarnas största hotell med 700 bäddar.
– Vi är bara halvvägs, säger en skrattande Bo Funcke, som är ensam ägare och VD för Romme Alpin. Han driver verksamheten bland annat med hjälp av sönerna Viktor och Oskar. Romme Alpin omsätter 170 miljoner och har 20 fast anställa samt 400 säsongsanställda. Utvecklingen är imponerande, speciellt satsningen på hotellet, som Bo Funcke erkänner var en spännande utmaning.
– Vi upptäckte att hotellen i Falun och Borlänge var fyllda av gäster som på helgerna åkte skidor hos oss. Då kändes det naturligt att satsa på ett hotell, men det var en utmaning eftersom vi bara har öppet under vintersäsongen. Roligast är att hotellen fortfarande har fullt med skidåkare under helgerna. Hotellet invigdes 2009 och Bo Funcke säger att det har gått mycket bra, även om kärnverksamheten är den del som har med skidåkningen att göra.
Det märks tydligt att Bo Funcke är en spännande entreprenör. Han vill gärna vara ute mitt i verksamheten för att själv se hur flödet vid parkeringen, liftarna och backarna fungerar. Han har ofta en orienteringskarta på sig.
– Det är ett perfekt redskap när det gäller att tänka och planera för nya nedfarter. Jag har alltid en orienteringskarta på nattduksbordet för att i detalj få en bild av hur kommande nedfarter verkligen kommer att se ut. Det finns plats för fler utbyggnader.
Många i Dalarna har fått sitt första jobb på Romme Alpin. Flera kan vittna om anläggningens betydelse för dem att komma in i arbetslivet. Det är bara en av flera positiva effekter som Romme Alpin fått för regionens utveckling.
– Jag tror att det varit nyttigt för många att jobba hos oss. Främst när det gäller självklara detaljer som bra kundbemötande, ordning och reda samt vikten av att hålla tider. Detta har man med sig i hela livet, säger Bo Funcke och erkänner att anläggningen är hans stora passion i livet.
– Utan tvekan. Jag jobbar sju dagar i veckan och trivs varje dag.

Fakta/Bo Funcke.
Gör: VD Romme Alpin.
Bor: Falun.
Ålder: ”Plus 60”.
Familj: Hustru och två vuxna söner.
Fritidsintresse: Skidåkning, gamla bilar, båtliv.
Motivering: ”Bo Funcke motiveras till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium för att genom sin imponerande företagaranda skapat Romme Alpin – en anläggning som betyder mycket för många i regionen.”


 

Bo-Marcus Lidström – jobbar för en unik arena i Falun

En konstgjord anläggning för forspaddling i Falun kan betyda mycket för besöksnäringen och för invånarna i kommunen. Det är inte alla entreprenörer som tänkt den tanken. Men Bo-Marcus Lidström såg möjligheterna och efter flera år av förberedelser öppnas i sommar Falun Vildvattenpark.

Bo-Marcus Lidström

Bo-Marcus Lidström driver projektet Falu Vildvattenpark.

Bo-Marcus Lidström blir därför nominerad till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium för sin framåtanda som kan innebära nya möjligheter för länet.
Det finns inte många konstgjorda arenor för forspaddling i Europa. Den närmaste ligger i Leipzig.
I maj 2018 öppnas en sådan arena i Falun. Det är resultatet av Bo-Marcus Lidströms intensiva planering och marknadsarbete som fått 130 investerare att satsa på projektet.
Han har under planeringen fått bra stöd från Falu kommun som tycker att detta kan vara bra för bygden.
– Jag är så glad att detta nu blir verklighet. Det här blir en anläggning för såväl idrott i alla åldrar och för turism och rekreation. Flödet i forsen kan justeras från mycket lätt till idrott på hög nivå. Jag ser att det kan bli lika naturligt för folk att testa forspaddling som att exempelvis åka slalom. Detta kommer också att bli ett lyft för besöksnäringen.
Bo-Marcus Lidström brinner av entusiasm när han berättar om de som kommer att bli intresserade av att testa att åka utför den konstgjorda forsen. Här finns goda möjlighet för företagsevenemang och för skolklasser.
– Dessutom blir det ett spännande utflyktsmål för Faluborna där de kan se vad som händer i forsen och koppla av i en trivsam park.
För idrotten blir anläggningen också mycket betydelsefull. Denna Riksanläggning för kanotslalom kommer kan skapa flera framtida olympier. Det är redan klart med flera som vill komma hit på träningsläger och i oktober 2018 arrangeras Swedish Open som blir en stor internationell tävling i kanotslalom.
Verksamheten drivs i bolagsform där Bo-Marcus Lidström är VD.

Fakta/Bo-Marcus Lidström
Gör: Driver projektet Falu Vildvattenpark.
Bor: Falun. Ålder: 49.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Paddling, musik och företagande.
Motivering: ”Bo-Marcus Lidström nomineras för sitt engagemang att skapa forspaddlingsarenan Falun Vildvattenpark i Falun som på ett nytt och spännande sätt kan utveckla besöksnäringen i regionen.”


 

Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018

Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 9 februari i samband med matchen Leksand-Modo.
Juryn består av Jon Norberg, radioprofil, Magnus Wikman, Rättviks marknad och Rättvik-Boda Jordägare, Marie Folkesson, Lena Lagestam, rådgivare inom kommunikation, kulturchef Leksands kommun, Birgitta Bogren, konsult kommunikation, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt. 

 

Två nya nominerade till stipendiet

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna. Här presenterar vi två nya av sex nominerade: Eva Petursson, Borlänge och Jonny Wikström, Siljansnäs. Tidigare presenterade: Marit Norin, Älvdalen och Tyko Persson, Borlänge


Jonny Wikström – jobbar för landsbygden

En resurs för att kunna leva och bo bra på landsbygden och en möjlighet att hjälpa personer med olika utmaningar att komma in på arbetsmarknaden. Det är en sammanfattning av Siljansnäsresursen som betyder så mycket för invånarna i Siljansnäs och i Leksand.

Jonny Wikström

Jonny Wikström är eldsjäl och verksamhetsledare i Siljannäsresursen.

– Det känns verkligen att vi behövs, vilket gläder oss, säger Jonny Wikström, som är eldsjäl och verksamhetsledare i Siljansnäsresursen. Verksamheten började i januari 2011. Jonny Wikström var en av dem som insåg att Siljansnäsresursen kunde göra dubbel nytta.
Den ena delen av företaget handlar om att erbjuda tjänster som bidrar till att behålla en levande landsbygd som på ett positivt sätt ska påverka de som bor i Siljansnäs och Leksand. Siljannäsresursen driver bland annat ett ekologiskt jordbruk med en uppskattad gårdsbutik. Där säljs bland annat ekologiskt kött. Dessutom utför företaget olika tjänster som städning, trädgårdsskötsel, snöskottning, ledsagning/promenader eller handling åt personer som behöver hjälp med detta.
– Vi utför de flesta tjänster och har fått mycket god respons för detta, säger Jonny Wikström. Den andra delen av verksamheten går ut på att underlätta för personer med olika utmaningar i livet att komma in på arbetsmarknaden. Det kan gälla arbetsträning, rehabilitering eller annan form av anställning.
– Det viktigaste är att dessa personer får en chans att arbeta och de har verkligen tagit den chansen, menar Jonny Wikström. I dag arbetar ett tio-tal personer på olika timnivåer inom Siljansnäsresursen. Jonny Wikström säger att ekonomin alltid är en utmaning, men att det finns en stor drivkraft att göra något gott för bygden.
– Därför är det så roligt att den här verksamheten uppmärksammas genom att jag blev nominerad till stipendiet. Men vi är många som gör ett bra jobb här.

Fakta Jonny Wikström
Bor: Siljansnäs.
Gör: Verksamhetsledare för Siljansnäsresursen.
Ålder: 59.
Familj: Fru och vuxna bonusbarn.
Fritidsintresse: Folkdans.
Motivering: Jonny Wikströms arbete inom Siljansnäsresursen har starkt bidragit till att det blivit lättare att leva och bo i Siljansnäs och Leksand. Dessutom har flera fått chansen att komma in i arbetslivet.


 

Eva Petursson – tar stålet in i framtiden

– Så roligt att bli uppmärksammad!
Eva Petursson, forskningschef på SSAB, blir riktigt glad för nomineringen till Dala Frakts Samhällsbyggnadsstipendium. Hon blir nominerad för sitt stora engagemang att utveckla verksamheter inom SSAB som kan få stor framtida betydelse för många i Dalarna.

Eva Petursson

Eva Petursson, forskningschef på SSAB, leder arbetet mot en modern stålproduktion som kan betyda mycket för Borlänge i framtiden.

Det handlar mycket om att tillverka och utnyttja höghållfasta stål och att göra det på ett mer hållbart sätt. Höghållfast stål gör att man kan använda mindre mängd stål för att få samma eller förbättrad effekt. Det är vi riktigt bra på i Borlänge och stål härifrån finns därför i de flesta bilmodeller som därmed får hög säkerhet utan att bilen väger extra mycket.
Ett annat exempel där höghållfast stål från Borlänge gör nytta är i containers. Genom att använda mindre mängd stål för att göra jobbet blir containern lättare vilket innebär att den kan ta mer last som i sin tur leder till mindre miljöpåverkan. SSAB har under lång tid arbetat hårt med att utveckla avancerade höghållfasta stål som blivit ett signum för SSAB Borlänge.
– Trots att vi är ett litet stålverk i Borlänge är vi världsmästare inom det områden vi valt. Det känns häftigt, säger Eva Petursson.
Hon berättar att en stor del av utvecklingsarbetet inom SSAB nu är fokuserat på att göra framställningen av stål mer hållbar. Idag sker processen att tillverka stål från malm genom metoder som använts i över 1000 år, vilket för med sig stora koldioxidutsläpp. Faktum är att SSAB-koncernen med de stålverk som finns i landet står för tio procent av koldioxidutsläppen i Sverige.
– Så kan det inte fortsätta. Därför forskar vi nu på att använda vätgas som en del i stålproduktionen vilket leder till att det bildas vatten istället för koldioxid. Vår ambition är att SSAB ska vara fossilfritt senast år 2045. Genom detta utvecklingsarbete blir vi på SSAB en del av lösningen och inte problemet, säger Eva Petursson.
– Allt detta bidrar till en ökad framtidstro inom SSAB-koncernen där Borlänge är en viktig del. Det kan betyda mycket för regionen. Vi kommer att kunna fortsätta tillverka stål, fossilfritt där vi är världsmästare.

Fakta/Eva Petursson
Gör: Forskningschef vid SSAB-koncernen, med bas i Borlänge.
Bor: Falun
Ålder: 49 år.
Familj: Man och tre barn 20, 18 och 12 år.
Fritidsintresse: ”Med krävande och roligt arbete och en familj med tre barn gillar jag att bara ta del lugnt när det finns tid över”.
Motivering: ”Med stor entusiasm och kunskap leder Eva Petursson den strategiska forskning inom SSAB som ska ta stålproduktionen in i framtiden, vilket betyder mycket för regionen kring Borlänge.”


Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018

Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 9 februari i samband med matchen Leksand-Modo.
Juryn består av Jon Norberg, radioprofil, Magnus Wikman, Rättviks marknad och Rättvik-Boda Jordägare, Marie Folkesson, fd kulturchef Leksands kommun, Lena Lagestam, rådgivare inom kommunikation, Birgitta Bogren, konsult kommunikation, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt.