Kategoriarkiv: Nyheter

DalaFrakt nyheter

Avsnitt 21, Podd DalaFrakt

Klicka på länken och tryck avsnittet högst upp på listan.
https://itunes.apple.com/se/podcast/podd-dalafrakt/id1218005546?l=en&mt=2#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F540174603

Karin Holdar och Mats AspemoKarin Holdar, Länsmusikchef i Dalarna, är gäst i detta avsnitt av Podd DalaFrakt tillsammans med Mats Aspemo, VD i DalaFrakt.
Det blir alltså ett avsnitt som handlar om musikens betydelse för Dalarna. Programmet utmynnar i ett intressant resonemang om musiken i samhället. Karin Holdar får också frågan var hon tycker att Dalasinfoniettan ska ligga.
I Falun eller Borlänge?
Mats Aspemo får frågor om både kultur och transportfrågor.

DalaFrakt startar nytt dotterbolag

DalaFrakt har sjösatt ett nytt dotterbolag för att stärka verksamheten inom entreprenadområdet och därmed öka kundnyttan.
– Vi gör det för att signalera tydligt mot marknaden vårt stora kunnande inom markentreprenader.  Samtidigt skapar vi förutsättningar för att ytterligare utveckla verksamheten, säger Mats Aspemo, VD inom moderbolaget DalaFrakt AB och det nya dotterbolaget DalaFrakt Entreprenad AB.

Magnus Lindblad och Mats Aspemo ser möjligheter genom det nya dotterbolaget DalaFrakt Entreprenör AB

Magnus Lindblad och Mats Aspemo ser möjligheter genom det nya dotterbolaget DalaFrakt Entreprenör AB

På senare tid har affärsområdet Anläggning och Miljö vuxit stort inom DalaFrakt. Det är ett brett affärsområde, som bland annat erbjuder tjänster inom anläggning av industritomter, husgrunder, rivningsarbeten, vägunderhåll, materialanskaffning och avfallshantering.
Utvecklingen har gått så snabbt att det nu är dags för DalaFrakt att bilda det nya dotterbolaget.
En viktig anledning till den starka tillväxten är att DalaFrakt rekryterat kompetens och utvecklat verksamheten från att endast förmedla maskiner och bilar till att också erbjuda helhetslösningar inom markentreprenader.
– Den utvecklingen skapar stora framtidsmöjligheter för DalaFrakt Entreprenad AB. Vi märker att det finns en stor entusiasm inom hela koncernen och bland våra kunder då vi nu kan erbjuda helhetslösningar, säger Magnus Lindblad, som leder anläggnings- och entreprenörsverksamheten inom DalaFrakt.

Stark organisation
På senare tid har hela DalaFrakt genomgått en stor organisatorisk utvecklig. Flera mycket kompetenta medarbetare har kommit till koncernen. Mats Aspemo säger att det också haft en stor betydelse i beslutet att skapa det nya dotterbolaget:
– Rekryteringen av nya duktiga medarbetare har inneburit ett uppsving för verksamheten inom alla delar av DalaFrakt, vilket gjorde det ännu mer självklart att sjösätta DalaFrakt Entreprenad AB. Det skapar bättre effektivitet inom hela DalaFrakt, vilket blir till mer nytta för våra kunder.

Nya duktiga medarbetare

Dalarna Frakt har på senare tid stärkt organisationen med flera duktiga medarbetare.
Här presenterar vi några av dessa medarbetare. Vill vi veta ännu mer om dem går det bra att läsa de två senaste numren av DalaFrakt News.

Mats Goop, Affärsområdeschef Skog-Industri-Rundvirke

Mats Goop

Mats Goop

Under en stor del av Mats Goops yrkesliv har han arbetat med att köpa transporttjänster.
Nu har han bytt sida och börjat leverera dessa tjänster. Han är chef för affärsområdet Skog-Industri-Rundvirke.
Mats Goop har en stor erfarenhet av hela skogsbranschen, biobränsle och transportupphandling. Han har en tydlig uppfattning av DalaFrakts framtida framgångskoncept:
– Istället för att vara den traditionella lastbilscentralen där man ringer och beställer, måste vi kunna leverera en komplett tjänst, som både innehåller själva transporten och ett stort mått av kunskap, som vi delger kunden. Vi ska vara i framkant. Här finns en tydlig ambition inom DalaFrakt att verka efter den tanken.

Fakta/Mats Goop
Ålder: 59.
Bor: Leksand.
Familj: Två vuxna barn och ska gifta i sommar.
Fritidsintresse: God hälsa, familjen, friluftsliv och att få arbeta på den egna skogsfastigheten.

 

Magnus Österby, Produktions- och platschef material/återvinning

Magnus Österby

Magnus Österby

Magnus, Österby, har flyttat tillbaka till Dalarna för att bli ansvarig för material, täkter, återvinning och entreprenader på DalaFrakt.
– Det ska bli riktigt bra. Känner redan den positiva känslan, säger Magnus Österby.
Han kommer från Äppelbo och har i många år arbetat i Stockholm på olika entreprenad- och logistikföretag. Där kom han, bland annat, i kontakt med berg, schakt, betong och de maskiner som hör till det här området.
– Efter kontakter med DalaFrakt och när de sociala bitarna som föll på plats så beslutade vi oss för att ta steget och flytta till Dalarna och Leksand, säger Magnus Österby.

Fakta/Magnus Österby
Bor: Flyttar i Leksand under sommaren.
Ålder: 40
Familj: Fru och en tre-årig son.
Fritidsintresse: Sport, egen motion, golf, samt jakt och fiske. Tidigare hockeyspelare i Leksands IF.

 

Fredrik Engström, logistikchef

Fredrik Engström

Fredrik Engström

Direkt när Fredrik Engström började jobbet som logistikchef hade han tankar på hur logistiken kan utvecklas:
– Här är det viktigt med bra strukturer som skapar ordning och reda i det dagliga arbetet, säger Fredrik Engström, som har ett innehållsrikt yrkesliv. Mycket har präglats av det som skogen ger.
– Jag har sedan tidigare bra erfarenhet av transporter inom flis och rundvirke. Det är området anläggning som blir lite nytt för mig. Men det ska gå bra, säger han.

Fakta/Fredrik Engström
Ålder: 39.
Bor: Vika utanför Falun.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Familjen, jakten och den egna motionen.

 

Anna Gåsste, ny CFO, ekonomichef.

Anna Gåsste

Anna Gåsste

Hon kommer att få det övergripande ekonomiska och administrativa ansvaret för verksamheten. Hennes tjänst kommer att vara en ”höger hand” åt VD:n Mats Aspemo.
– Det är viktigt att företaget, för att uppfylla sina mål, växer på flera håll och inte bara genom faktureringen. Hela organisationen måste hänga med. I det sammanhanget hoppas jag kunna ha en roll och bidra till utvecklingen, säger Anna Gåsste.

Fakta/Anna Gåsste
Bor: Leksand
Familj: Man och två utflugna barn.
Ålder: 59.
Fritidsintresse: Åka skidor, både på tur och slalom. Gillar segling och att motionera. 

 

Hantering av personuppgifter för dig som är privatkund

På DalaFrakt är det viktigt för oss att värna om den personliga integriteten och vi strävar därför efter att personuppgifter skyddas på bästa sätt. DalaFrakt kommer i alla lägen att de till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt samt att de personer som behandlar personuppgifter ha den kunskap och kvalifikation som behövs för denna typ av behandling.

Här nedan vill vi informera dig som privatkund vilka uppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem och vilka rättigheter du som kund har.

Vad är personuppgifter: Personuppgifter är all information, direkt eller indirekt, som samlas in och som kan kopplas till dig.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför: För att registrera dig som kund så hämtar vi in uppgifter om namn, adress och telefonnummer till dig. Detta registreras för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal om leverans och för att kunna fakturera dig. I vissa fall kommer vi även att begära in personnummer. Detta för att kunna uppfylla vissa legala skyldigheter så som hantering av ROT-eller RUT-avdrag. Vi kan även komma att använda personnummer i de fall vi tar en kreditupplysning eller om vi tvingas lämna en obetald förfallen fordran till inkasso.

Hur hanterar vi dina personuppgifter: Dina personuppgifter som samlats in hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med datalagstiftningen. DalaFrakt använder sig av leverantörer vilka sköter driftern av våra system. Med dessa leverantörer har vi biträdesavtal, där vi instruerat dem att hantera våra data i enlighet med våra säkerhetskrav.

Rättslig grund: Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund.

Utlämnande av personuppgifter: Dina kontaktuppgifter kan vid behov lämnas ut till våra åkare så att de kan utföra beställd tjänst

I de fall du beställt en tjänst med ROT eller RUT-avdrag så kommer dina personuppgifter att lämnas till skatteverket.

I de fall DalaFrakt AB använder sig av externa parter för kreditupplysning eller indrivning av fordran, överlämnas nödvändiga personuppgifter till externa parten.

Personuppgifter kan också lämnas ut på begäran enligt lag och myndighetsbeslut.

Lagringstid: Under tiden du är aktiv kund hos oss kommer dina uppgifter att sparas. Vi lagrar därefter inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi gallrar därför regelbundet och tar bort personuppgifter.

 Dina rättigheter: Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss och även få dem rättade eller raderade. Detta gör du genom att fylla det formulär du finner här på hemsidan. Skicka begäran till DalaFrakt, Registerutdrag, Box 116, 793 23 Leksand. 

Har du några frågor gällande detta är du välkommen att kontakta oss på info@dalafrakt.se eller genom att  ringa vår kundtjänst på 0247-647 00.

Dalafrakt söker rundvirkestransportörer

Timmerbil-vinter-21Dalafrakt växer och söker nya transportörer av rundvirke genom grupptransport. Gruppen har nyligen förstärkts med en extra separatlastare för att skapa en effektiv logistik med goda returmöjligheter. Behovet av rundvirkestransporter växer, därför finns det stora möjligheter för dig som åkeri att växa i gruppen. I dagsläget befinner sig gruppen runt om Falun, Rättvik och norrut. Vår ambition är att gruppen ska täcka ett större geografiskt område tillsammans med dig som ny transportör och vår extralastare.

DalaFrakts rundvirkesgrupp är ett starkt lag med erfarna åkare som hjälper varandra och där du som ny transportör kan få goda råd och stöd. Vi söker dig som är lagspelare och vill vara med i gemenskapen för att stärka vår grupp ytterligare.

Om DalaFrakt
DalaFrakt AB är ett medlemsägt transport- och anläggningsföretag med ett 110-tal medleverantörer i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Huvudkontoret ligger i Leksand, men vi har även kontor i Falun, Mora och Malung. DalaFrakt är uppdelat i två affärsområden: anläggning och skog/flis.

Vår vision är att förbättra slutkundens konkurrenskraft genom effektiva transporter, maskintjänster och materialleveranser. Styrkan hos DalaFrakt ligger i ett starkt personligt engagemang, lokal kännedom och närvaro, korta beslutsvägar och flexibilitet i val av resurser och lösningar.

Kontaktperson
Erik Dehner
Transportledare
Tel: 073 752 05 11
Email: erik.dehner@dalafrakt.se

Tyko Persson vann DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium

Tyko Persson, rektor på Maserskolan i Borlänge, jobbar för ett ökat engagemang bland elever och lärare i skolan. Därför får han DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018.
– Det känns så omtumlande och hedrande, sa Tyko Persson, sedan han fått ta emot prischecken på 50 000 kronor.

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium

En glad Tyko Persson har fått ta emot DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018 av Dalarnas landshövding Ylva Thörn och DalaFrakts Elin Hedman. Foto: Lars Dahlström/DalaFrakt.

– Jag kanske inte har tänkt så mycket på att en kommunal grundskola också är samhällsbyggande, men så är faktiskt fallet, fortsätter Tyko Persson.
Faktum är att skolan utbildar framtidens samhällsbyggare. Därför är det extra spännande när en rektor som Tyko Persson jobbar för att introducera framgångskonceptet  Masermodellen på sin skola. Det anser juryn för DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium. Därför blev Tyko Persson vinnare med motiveringen:
”I sin roll som rektor har han arbetat med ett lyckat initiativ med Masermodellen som innebär ett större engagemang för både elever och lärare. Det är viktigt i dessa tider där alltfler inser skolans stora betydelse för vårt samhälle i framtiden.”
I samband med Tyko Perssons nominering till stipendiet beskrev han Masermodellen såhär:
– Ett arbetssätt med enkla regler och en undervisningsmodell som alla elever och lärare kan förstå. Det skapar tydlighet, lugn och trygghet. En viktig del är att eleverna ska känna att det är roligt att lyckas i skolan.
– Det är viktigt att tro på våra ungdomar och visa att vi tycker om dem. Jag vill poängtera att vi är många på skolan som ligger bakom Masermodellen. Inte bara jag, säger Tyko Persson.
Modellen har gett bra resultat. En elevenkät, som visar hur elever i årskurs nio upplever skolan, ligger Maserskolan över genomsnittet på 12 av 14 punkter.

Fakta/Tyko Persson
Bor: Borlänge
Ålder: 63 år.
Familj: Fru plus tre vuxna barn samt fem barnbarn.
Gör: Rektor på Maserskolan.
Fritidsintresse: Konditionsidrott som styrketräning, cykling och långfärdsskridsko. Gillar även kubansk salsa.

 

Bilder från seminariet

Det var flera som uppskattade vårt seminarium ”Tillit för hållbara affärer, som nyligen hölls i Leksands Tegera Arena. Vi på DalaFrakt vill tacka för alla positiva reaktioner och samtidigt bjuda på några bildminnen från den givande eftermiddagen.

nyhet-1-180131nyhet-3-180131 nyhet-2-180131

Den femte och sjätte nominerade till stipendiet

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna. Här presenterar vi två nya av sex nominerade: Bo Funcke, Borlänge och Bo-Marcus Lidström, Falun. Tidigare presenterade via pressinformationer: Marit Norin, Älvdalen och Tyko Persson, Borlänge. Eva Petursson, Borlänge och Jonny Wikström, Siljansnäs.


Bo Funcke – byggde en viktig skidanläggning för regionen

Bo Funcke, är en av Dalarnas mer drivna entreprenörer. Han fick en idé, som växte till en vision och blev en verklighet. Romme Alpin, är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden, och en anläggning som betyder mycket för tillväxten i regionen. Denna entreprenörsanda gör Bo Funcke till kandidat till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium.

Bo Funcke

Bo Funcke, en entusiastiskentreprenör som byggde Romme Alpin.

Året är 1985. Bo Funcke och Åke Källström får en idé att bygga en anläggning som ligger nära Stockholm och Mälardalen och därmed kan locka en stor målgrupp skidintresserade. De upptäckte att berget Solklinten, utanför Borlänge, var en perfekt plats. Det högsta berget i regionen. Idén blev en vision och förberedelsearbetet inleddes. Mycket inspiration hämtades från USA och främst från skidorten Vail i Colorado.
Invigningen skedde på juldagen 1987.
Då bestod Romme Alpin av nio nedfarter, fyra liftar, sju snökanoner och en enkel restaurang. I dag, 30 år senare, är Romme Alpin en anläggning med 30 nedfarter, 13 liftar, 700 snökanoner och Dalarnas största hotell med 700 bäddar.
– Vi är bara halvvägs, säger en skrattande Bo Funcke, som är ensam ägare och VD för Romme Alpin. Han driver verksamheten bland annat med hjälp av sönerna Viktor och Oskar. Romme Alpin omsätter 170 miljoner och har 20 fast anställa samt 400 säsongsanställda. Utvecklingen är imponerande, speciellt satsningen på hotellet, som Bo Funcke erkänner var en spännande utmaning.
– Vi upptäckte att hotellen i Falun och Borlänge var fyllda av gäster som på helgerna åkte skidor hos oss. Då kändes det naturligt att satsa på ett hotell, men det var en utmaning eftersom vi bara har öppet under vintersäsongen. Roligast är att hotellen fortfarande har fullt med skidåkare under helgerna. Hotellet invigdes 2009 och Bo Funcke säger att det har gått mycket bra, även om kärnverksamheten är den del som har med skidåkningen att göra.
Det märks tydligt att Bo Funcke är en spännande entreprenör. Han vill gärna vara ute mitt i verksamheten för att själv se hur flödet vid parkeringen, liftarna och backarna fungerar. Han har ofta en orienteringskarta på sig.
– Det är ett perfekt redskap när det gäller att tänka och planera för nya nedfarter. Jag har alltid en orienteringskarta på nattduksbordet för att i detalj få en bild av hur kommande nedfarter verkligen kommer att se ut. Det finns plats för fler utbyggnader.
Många i Dalarna har fått sitt första jobb på Romme Alpin. Flera kan vittna om anläggningens betydelse för dem att komma in i arbetslivet. Det är bara en av flera positiva effekter som Romme Alpin fått för regionens utveckling.
– Jag tror att det varit nyttigt för många att jobba hos oss. Främst när det gäller självklara detaljer som bra kundbemötande, ordning och reda samt vikten av att hålla tider. Detta har man med sig i hela livet, säger Bo Funcke och erkänner att anläggningen är hans stora passion i livet.
– Utan tvekan. Jag jobbar sju dagar i veckan och trivs varje dag.

Fakta/Bo Funcke.
Gör: VD Romme Alpin.
Bor: Falun.
Ålder: ”Plus 60”.
Familj: Hustru och två vuxna söner.
Fritidsintresse: Skidåkning, gamla bilar, båtliv.
Motivering: ”Bo Funcke motiveras till DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium för att genom sin imponerande företagaranda skapat Romme Alpin – en anläggning som betyder mycket för många i regionen.”


 

Bo-Marcus Lidström – jobbar för en unik arena i Falun

En konstgjord anläggning för forspaddling i Falun kan betyda mycket för besöksnäringen och för invånarna i kommunen. Det är inte alla entreprenörer som tänkt den tanken. Men Bo-Marcus Lidström såg möjligheterna och efter flera år av förberedelser öppnas i sommar Falun Vildvattenpark.

Bo-Marcus Lidström

Bo-Marcus Lidström driver projektet Falu Vildvattenpark.

Bo-Marcus Lidström blir därför nominerad till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium för sin framåtanda som kan innebära nya möjligheter för länet.
Det finns inte många konstgjorda arenor för forspaddling i Europa. Den närmaste ligger i Leipzig.
I maj 2018 öppnas en sådan arena i Falun. Det är resultatet av Bo-Marcus Lidströms intensiva planering och marknadsarbete som fått 130 investerare att satsa på projektet.
Han har under planeringen fått bra stöd från Falu kommun som tycker att detta kan vara bra för bygden.
– Jag är så glad att detta nu blir verklighet. Det här blir en anläggning för såväl idrott i alla åldrar och för turism och rekreation. Flödet i forsen kan justeras från mycket lätt till idrott på hög nivå. Jag ser att det kan bli lika naturligt för folk att testa forspaddling som att exempelvis åka slalom. Detta kommer också att bli ett lyft för besöksnäringen.
Bo-Marcus Lidström brinner av entusiasm när han berättar om de som kommer att bli intresserade av att testa att åka utför den konstgjorda forsen. Här finns goda möjlighet för företagsevenemang och för skolklasser.
– Dessutom blir det ett spännande utflyktsmål för Faluborna där de kan se vad som händer i forsen och koppla av i en trivsam park.
För idrotten blir anläggningen också mycket betydelsefull. Denna Riksanläggning för kanotslalom kommer kan skapa flera framtida olympier. Det är redan klart med flera som vill komma hit på träningsläger och i oktober 2018 arrangeras Swedish Open som blir en stor internationell tävling i kanotslalom.
Verksamheten drivs i bolagsform där Bo-Marcus Lidström är VD.

Fakta/Bo-Marcus Lidström
Gör: Driver projektet Falu Vildvattenpark.
Bor: Falun. Ålder: 49.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintresse: Paddling, musik och företagande.
Motivering: ”Bo-Marcus Lidström nomineras för sitt engagemang att skapa forspaddlingsarenan Falun Vildvattenpark i Falun som på ett nytt och spännande sätt kan utveckla besöksnäringen i regionen.”


 

Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018

Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 9 februari i samband med matchen Leksand-Modo.
Juryn består av Jon Norberg, radioprofil, Magnus Wikman, Rättviks marknad och Rättvik-Boda Jordägare, Marie Folkesson, Lena Lagestam, rådgivare inom kommunikation, kulturchef Leksands kommun, Birgitta Bogren, konsult kommunikation, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt. 

 

Två nya nominerade till stipendiet

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna. Här presenterar vi två nya av sex nominerade: Eva Petursson, Borlänge och Jonny Wikström, Siljansnäs. Tidigare presenterade: Marit Norin, Älvdalen och Tyko Persson, Borlänge


Jonny Wikström – jobbar för landsbygden

En resurs för att kunna leva och bo bra på landsbygden och en möjlighet att hjälpa personer med olika utmaningar att komma in på arbetsmarknaden. Det är en sammanfattning av Siljansnäsresursen som betyder så mycket för invånarna i Siljansnäs och i Leksand.

Jonny Wikström

Jonny Wikström är eldsjäl och verksamhetsledare i Siljannäsresursen.

– Det känns verkligen att vi behövs, vilket gläder oss, säger Jonny Wikström, som är eldsjäl och verksamhetsledare i Siljansnäsresursen. Verksamheten började i januari 2011. Jonny Wikström var en av dem som insåg att Siljansnäsresursen kunde göra dubbel nytta.
Den ena delen av företaget handlar om att erbjuda tjänster som bidrar till att behålla en levande landsbygd som på ett positivt sätt ska påverka de som bor i Siljansnäs och Leksand. Siljannäsresursen driver bland annat ett ekologiskt jordbruk med en uppskattad gårdsbutik. Där säljs bland annat ekologiskt kött. Dessutom utför företaget olika tjänster som städning, trädgårdsskötsel, snöskottning, ledsagning/promenader eller handling åt personer som behöver hjälp med detta.
– Vi utför de flesta tjänster och har fått mycket god respons för detta, säger Jonny Wikström. Den andra delen av verksamheten går ut på att underlätta för personer med olika utmaningar i livet att komma in på arbetsmarknaden. Det kan gälla arbetsträning, rehabilitering eller annan form av anställning.
– Det viktigaste är att dessa personer får en chans att arbeta och de har verkligen tagit den chansen, menar Jonny Wikström. I dag arbetar ett tio-tal personer på olika timnivåer inom Siljansnäsresursen. Jonny Wikström säger att ekonomin alltid är en utmaning, men att det finns en stor drivkraft att göra något gott för bygden.
– Därför är det så roligt att den här verksamheten uppmärksammas genom att jag blev nominerad till stipendiet. Men vi är många som gör ett bra jobb här.

Fakta Jonny Wikström
Bor: Siljansnäs.
Gör: Verksamhetsledare för Siljansnäsresursen.
Ålder: 59.
Familj: Fru och vuxna bonusbarn.
Fritidsintresse: Folkdans.
Motivering: Jonny Wikströms arbete inom Siljansnäsresursen har starkt bidragit till att det blivit lättare att leva och bo i Siljansnäs och Leksand. Dessutom har flera fått chansen att komma in i arbetslivet.


 

Eva Petursson – tar stålet in i framtiden

– Så roligt att bli uppmärksammad!
Eva Petursson, forskningschef på SSAB, blir riktigt glad för nomineringen till Dala Frakts Samhällsbyggnadsstipendium. Hon blir nominerad för sitt stora engagemang att utveckla verksamheter inom SSAB som kan få stor framtida betydelse för många i Dalarna.

Eva Petursson

Eva Petursson, forskningschef på SSAB, leder arbetet mot en modern stålproduktion som kan betyda mycket för Borlänge i framtiden.

Det handlar mycket om att tillverka och utnyttja höghållfasta stål och att göra det på ett mer hållbart sätt. Höghållfast stål gör att man kan använda mindre mängd stål för att få samma eller förbättrad effekt. Det är vi riktigt bra på i Borlänge och stål härifrån finns därför i de flesta bilmodeller som därmed får hög säkerhet utan att bilen väger extra mycket.
Ett annat exempel där höghållfast stål från Borlänge gör nytta är i containers. Genom att använda mindre mängd stål för att göra jobbet blir containern lättare vilket innebär att den kan ta mer last som i sin tur leder till mindre miljöpåverkan. SSAB har under lång tid arbetat hårt med att utveckla avancerade höghållfasta stål som blivit ett signum för SSAB Borlänge.
– Trots att vi är ett litet stålverk i Borlänge är vi världsmästare inom det områden vi valt. Det känns häftigt, säger Eva Petursson.
Hon berättar att en stor del av utvecklingsarbetet inom SSAB nu är fokuserat på att göra framställningen av stål mer hållbar. Idag sker processen att tillverka stål från malm genom metoder som använts i över 1000 år, vilket för med sig stora koldioxidutsläpp. Faktum är att SSAB-koncernen med de stålverk som finns i landet står för tio procent av koldioxidutsläppen i Sverige.
– Så kan det inte fortsätta. Därför forskar vi nu på att använda vätgas som en del i stålproduktionen vilket leder till att det bildas vatten istället för koldioxid. Vår ambition är att SSAB ska vara fossilfritt senast år 2045. Genom detta utvecklingsarbete blir vi på SSAB en del av lösningen och inte problemet, säger Eva Petursson.
– Allt detta bidrar till en ökad framtidstro inom SSAB-koncernen där Borlänge är en viktig del. Det kan betyda mycket för regionen. Vi kommer att kunna fortsätta tillverka stål, fossilfritt där vi är världsmästare.

Fakta/Eva Petursson
Gör: Forskningschef vid SSAB-koncernen, med bas i Borlänge.
Bor: Falun
Ålder: 49 år.
Familj: Man och tre barn 20, 18 och 12 år.
Fritidsintresse: ”Med krävande och roligt arbete och en familj med tre barn gillar jag att bara ta del lugnt när det finns tid över”.
Motivering: ”Med stor entusiasm och kunskap leder Eva Petursson den strategiska forskning inom SSAB som ska ta stålproduktionen in i framtiden, vilket betyder mycket för regionen kring Borlänge.”


Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018

Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 9 februari i samband med matchen Leksand-Modo.
Juryn består av Jon Norberg, radioprofil, Magnus Wikman, Rättviks marknad och Rättvik-Boda Jordägare, Marie Folkesson, fd kulturchef Leksands kommun, Lena Lagestam, rådgivare inom kommunikation, Birgitta Bogren, konsult kommunikation, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt.

 

 

Vi presenterar två av de sex nominerade för DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium

DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium på 50 000 kr går till den som på ett spännande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen i Dalarna. Här presenterar vi två av sex nominerade: Marit Norin, Älvdalen och Tyko Persson, Borlänge.


Marit Norin – brinner för Älvdalens kulturhistoria

Marit Norin brinner för att utveckla och visa upp Älvdalens kultur och historia. Hon gör det på ett sätt som både engagerar lokalbefolkningen och turister. Därför är hon en utmärkt kandidat till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium.

Marit Norin

Marit Norin jobbar med att utveckla och visa upp Älvdalen med bygdens kultur och historia. Foto: Privat.

– Nu blir jag glad. Tänk att någon utanför Älvdalen uppmärksammar det vi gör i bygden, säger en lycklig Marit Norin. Hennes arbete för Älvdalen kan delas in i två delar. Hon driver företaget Rockdale natur- och kulturupplevelser tillsammans kollegan Torbjörn Zakrisson. På deras hemsida står det att Rockdale natur- och kulturupplevelser är ett upplevelseföretag som brinner för historien och kulturen i Älvdalen. Inom den verksamheten finns allt som hör till den välkända porfyren i Älvdalen där Porfyrmuseet spelar en viktig roll. Dessutom verkar företaget för att bevara historien om Hagström – Sveriges största tillverkare av musikinstrument.
Rockdale natur- och kulturupplevelser arrangerar event som ska locka turister att besöka Älvdalen. Dessutom driver Marit Norin ytterligare ett företag som bland annat ger ut magasinet Happy Älvdalen, som speglar livet på orten.
– Min drivkraft är att på olika sätt lyfta fram Älvdalen till turister som jag hoppas ska lockas hit och till lokalbefolkningen som jag hoppas ska känna en stolthet över att bo i Älvdalen, säger Marit Norin och fortsätter: – Dessutom finns så mycket spännande platser och berättelser i Älvdalen som många inte känner till, som vi kommer att jobba för att lyfta fram och presentera i framtiden. Här har jag ett mycket bra samarbete med Torbjörn Zakrisson, säger en märkbart glad Marit Norin.

Fakta/Marit Norin
Bor: Älvdalen
Gör: Företagare som lyfter fram Älvdalen.
Ålder: 47.
Familj: Man och två hundar.
Fritidsintresse: Vara i skogen med hundarna. Njuta av en skön skidtur. Koppla av framför brasan. Läser mycket.
Motivering: ”Marit Norin har med stort engagemang arbetat med att lyfta fram och presentera den spännande kulturhistorien kring Älvdalen. Det har betytt mycket för de som bor och lever i bygden.”


Tyko Persson – har modellen för elever att utvecklas

– Nu blev jag tagen! Tyko Persson, rektor på Maserskolan i Borlänge, hade lite svårt att hitta orden när han blev nominerad till DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium. Han är nominerad för ett arbetssätt i skolan som heter Masermodellen och som kan sammanfattas med orden Respekt – Ansvar – Kamratskap.

Tyko Persson

Tyko Persson är rektor på Maserskolan i Borlänge. Han är en av initiativtagarna bakom Masermodellen som gett positiva effekter för trivseln och studieresultaten på skolan.

Det var 2009 som Tyko Persson och dåvarande kollegan Per Madsen introducerade Masermodellen på Maserskolans högstadium. I korthet är det ett arbetssätt med enkla regler och en undervisningsmodell som alla elever och lärare känner till och kan förstå. Det skapar tydlighet, lugn och trygghet.
Om någon elev ställt till problem får han/hon frågan: Hur kan skolan hjälpa till så det inte händer igen? Skäll hjälper inte.
Det ska vara roligt och motiverande att gå på Maserskolan. Därför är det feststämning både vid skolstart och vid avslutning. Under terminerna hyllas elever som gjort något extra på skolan med uppvaktning, diplomutdelning och applåder från övriga elever.
– En viktig del är att eleverna ska känna att det är roligt att lyckas i skolan, säger Tyko Persson, som i dag leder Masermodellen tillsammans med sin biträdande rektor Liselotte Malmberg och de övriga lärarna i skolan. Modellen har också gett bra resultat. I den elevenkät som visar hur elever i årskurs nio upplever skolan, ligger Maserskolan över genomsnittet på 12 av 14 punkter.
När det gäller studieresultatet har de flesta svenskfödda elever gått vidare till studieintensiva program på gymnasiet som bland annat naturvetenskap.
– Vår utmaning i dag är nyanlända elever eller de, som varit i Sverige en kort tid (25 procent av skolans 370 elever); de ska också få bra möjlighet att gå vidare med sina studier. De har inte kommit lika långt. Men där ska vi jobba hårt med att ge dem en bra start i livet, säger Tyko Persson.

Fakta/Tyko Persson
Bor: Borlänge
Ålder: 63 år.
Familj: Fru plus tre vuxna barn samt fem barnbarn.
Gör: Rektor på Maserskolan.
Fritidsintresse: Träning och konditionsidrott som styrketräning, cykling och långfärdsskridsko. Gillar även kubansk salsa.
Motivering: ”Tyko Perssons lyckade initiativ med Masermodellen innebär ett större engagemang för både elever och lärare. Det är viktigt i dessa tider där alltfler inser skolans stora betydelse för vårt samhälle i framtiden.”


Fakta/DalaFrakts samhällsbyggnadsstipendium 2018

Stipendiet på 50 000 kronor går till den eller de bidrar till en god samhällsutveckling i Dalarna. Sex personer är nominerade till den stora prisdelningen den 9 februari i samband med matchen Leksand-Modo.
Juryn består av Jon Norberg, radioprofil, Magnus Wikman, Rättviks marknad och Rättvik-Boda Jordägare, Marie Folkesson, fd kulturchef Leksands kommun Lena Lagestam, rådgivare inom kommunikation, , Birgitta Bogren, konsult kommunikation, Salka Börjeson Eynon, hotellägare, Anders Hansson, konsult kommunikation, Mats Aspemo, VD DalaFrakt.