Offertförfrågan

Gör en offertförfrågan av material hos DalaFrakt:

Om du är osäker på vad du skall ha kan du välja ”Visa Material”.

OBS! Det är viktigt att du fyller i den adress som materialet skall levereras till.

Ditt namn: *

Personnummer: *

Skall levereras till:
Adress: *

Postnummer:

Ort: *

Telefon: *

Din epost: *

Material: *

Mängd i kubikmeter:

-- Eller--
Mängd i ton

Övrig information:

Visa att du är en människa: *
9+7=? 


0–8 Gjutgrus: Används till all sorts betong.
8–16 Makadam: Används för att få en grövre struktur i betongen.
8–11 Makadam: Blandas i asfaltens ytskikt på grund av dess hårdhet.
11–16 Makadam: Kan blandas i asfaltens ytskikt för att få ökad hållbarhet.
0–90 Bergkross: Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.
0–32 Bergkross: Bärlager för att stärka vägar och dylikt.
0–16 Slitlager: Används till översta lagret på en grusväg.
8–16 Makadam: Till grusgångar och dräneringar.
4–8 Makadam: Det här materialet används till vinterväghållning (sandningsmaterial)
0–4 Stenmjöl: Produkt som används för plattsättning och fyllnad.
Kan även användas som jordförbättringar.
0–65 Bergkross: Till förstärkning av skogsbilvägar.
Om det du vill få offert på inte finns med i listan väljer du ”Jag väljer själv” och fyller i det du vill ha i rutan ”Övrig information”.
Hjälp offert material