Utrustning

Våran utrustning består av:

TMA skydd
Truck Mounted Attenuator (TMA) – påkörningsskydd används vid främst vägarbeten.

Containers och flak
Containrar och flak för olika behov. Bistånd med råd angående sortering, tippar, avgifter och liknande.

Sorteringsverk
Sorteringsverk finns för all slags material som exempelvis bergkross, bark och matjord.

Kranar
Kan användas efter behov.