Asfalt

Slitstark ballast med lågt MicroDeval-index (Mde10) eller lågt Abrasion Nordic/Nordiskt Kulkvarnsvärde (An7). Vi har material som uppfyller de bästa klassningarna och kan leverera både naturgrus och bergkross med efterfrågade egenskaper.
Naturligtvis är materialet CE-märkt enligt standarden SS EN 13 043.

8-11 Makadam8–11 makadam
Blandas i asfaltens ytskikt på grund av dess hårdhet.
11-16 Makadam11–16 makadam
Hårdheten på materialet gör att den kan blandas i asfaltens ytskikt för att få ökad hållbarhet. Större stenar kan användas om så önskas.