Väg- och anläggning

Mycket av det här materialet är förstärkningslager till större eller mindre vägar, kombinerat material till skogsbilvägar eller slitlager till grusvägar och gårdsplaner.
Bärlager och dränerande material till grunder, stenmjöl till gångytor eller plattläggning, sand till avloppsanläggningar, sandlådor eller halkbekämpning.

Vi har allt detta och levererar grus som är CE-märkt enligt standard SS EN 13 242.
Kontakta våra säljare eller transportledningen för hjälp med beställning och rådgivning.

0–90 bergkross0–90 bergkross
Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.
0–32 bergkross0–32 bergkross
Bärlager för att stärka vägar och dylikt.
 0–16 slitlager0–16 slitlager
Används till översta lagret på en grusväg.
 8–16 makadam8–16 makadam
Till grusgångar och dräneringar.
 4–8 makadam4–8 makadam
Det här materialet används till vinterväg- hållning (sandningsmaterial)
 0–4 stenmjöl0–4 stenmjöl
Produkt som används för plattsättning och fyllnad. Kan även användas som jordförbättringar.
 0-65 bergkross0–65 bergkross
Till förstärkning av skogsbilvägar.