Betong

Betong består av ballast (grus), cement och vatten. Betongens användningsområden påverkar blandningsförhållandet och vilka specifika egenskaper som delarna ska ha.
Ett brofundament kräver andra egenskaper jämfört än om man ska gjuta en platta till garaget eller ett fågelbord.
Men oavsett användningsområde måste ballasten som 
blandas i vara CE-märkt enligt en standard SS EN 12 620.

0-8 Gjutgrus0–8 gjutgrus
Används till all sorts betong.
Makadam 8-168–16 makadam
Används för att få en grövre struktur i betongen.