Q3 för etik och moral

Q3 för etik och moral Transportbranschen måste bli ännu bättre på att hålla lagar och förordningar.
Därför är ett hundra aktörer, som köper och säljer transporter, engagerade i Q3 – Forum för hållbara transporter.
Ett av dessa företag är DalaFrakt. Genom detta ger DalaFrakt en viktig signal till kunderna att företaget levererar tjänster på ett etiskt bra sätt.
Q3 – Forum för hållbara transporter verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vid tunga vägtransporter.
I syfte att uppnå detta utgör Q3 – Forum för hållbara transporter ett forum där medlemmar utbyter erfarenhet och idéer samt hämtar praktisk hjälp via de två upphandlingsverktygen Q3 och Systole.
Läs mer om detta på www.q3.se