Fair Transport som skapar möjligheter

Puff_Fair_transport_nyFair Transport är ett begrepp instiftat av Sveriges Åkeriföretag i avsikt att lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. 
I Fair Transport ingår åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder arbetsförhållanden i enlighet med lagar och avtal.

Det innebär att vi på DalaFrakt …

  • kör trafiksäkert
  • kör klimatsmart
  • tar ansvar