Grus Mora

Anläggning och Miljö

Behöver du rådgivning och hjälp med maskiner, markarbeten, eller transporter inom miljö- och anläggningsområdet? Det kan gälla att anlägga industritomter, husgrunder, rivningsarbeten, vägunderhåll, materialanskaffning, avfallshantering eller snöröjning.
Då ska du kontakta Anläggning och Miljö på DalaFrakt!
Vi har ett stort engagemang i att hjälpa dig – oavsett om du är företagare eller privatkund.

Erbjudanden

Container för rätt tillfälle
DalaFrakt kan hjälpa dig med en container för speciella ändamål.

Läs mer

Tjänster

Anläggning och Miljö tillhandahåller följande tjänster: Vägunderhåll, Vinterväghållning, Fastighetsnära tjänster, Grävning, Slamsugning, Avfallshantering
Läs mer

Ecobox

Genom att välja Ecobox reningsverk får du en lösning som renar avloppet motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.
Läs mer

Detta gör vi:

Löpande underhåll av våra vägar är nödvändigt då de dagligen utsätts för stora påfrestningar.  DalaFrakt har stor kunskap om underhållsbehovet av den väg som finns nära dig.
När snön vräker ner på vintrarna är det tryggt när DalaFrakt finns i närheten och håller vägar och torg farbara och öppna. Vi snöröjer, sandar och saltar.
DalaFrakt utför anläggningsuppdrag som grävning, sopning, vinterunderhåll av vägar och parkeringar, slam- och spoluppdrag samt containeruthyrning.
När ni behöver sand, grus eller annat material levererar vi från täkter i hela Dalarna.
När det blir aktuellt att dika eller utföra stora grävjobb kontakta DalaFrakt. Här finns kunskapen och erfarenheten.
Stopp i avloppet? Vi löser det med hjälp av våra spol- och slambilar.
DalaFrakt har utvecklat effektiva rutiner när det handlar om hantering av avfall.
När du behöver specialtransport- kontakta DalaFrakt så hjälper vi dig.

Du hittar DalaFrakt på följande orter: 
Leksand,  Falun, Borlänge , Malung, Mora, Rättvik och Orsa.

Tel: 0247-647 50
Gäller även efter kontorstid