material

Material

Dalafrakt har egna täkter eller samarbeten med andra täkter i större delen av Dalarna. Våra grussortiment är CE-märkta enligt de krav som finns för betong, asfalt samt väg/anläggning. Detta garanterar hög kvalité på våra produkter.
Beroende på dina behov så ser vi till att du får det grus du behöver för ditt ändamål. Vi bistår gärna med kunskap. 

Betong

Betong består av ballast ( grus ), cement och vatten. Betongens användningsområden påverkar blandningsförhållandet och vilka specifika egenskaper som delarna ska ha.
Ett brofundament kräver andra egenskaper jämfört än om man ska gjuta en platta till garaget eller ett fågelbord. Men oavsett användningsområde måste ballasten som blandas i vara CE-märkt enligt en standard SS EN 12 620.

0-8 Gjutgrus0–8 Gjutgrus
Används till all sorts betong.
Makadam 8-168–16 Makadam
Används för att få en grövre struktur i betongen.

Asfalt

Slitstark ballast med lågt MicroDeval-index (Mde10) eller lågt Abrasion Nordic/Nordiskt Kulkvarnsvärde (An7). Vi har material som uppfyller de bästa klassningarna och kan leverera både naturgrus och bergkross med efterfrågade egenskaper.
Naturligtvis är materialet CE-märkt enligt standarden SS EN 13 043.

Makadam 8-168–11 Makadam
Blandas i asfaltens ytskikt på grund av dess hårdhet.
11-16 Makadam11–16 Makadam
Hårdheten på materialet gör att den kan blandas i asfaltens ytskikt för att få ökad hållbarhet. Större stenar kan användas om så önskas.

Väg- och anläggning

Mycket av det här materialet är förstärkningslager till större eller mindre vägar, kombinerat material till skogsbilvägar eller slitlager till grusvägar och gårdsplaner.
Bärlager och dränerande material till grunder, stenmjöl till gångytor eller plattläggning, sand till avloppsanläggningar, sandlådor eller halkbekämpning.
Vi har allt detta och levererar grus som är CE-märkt enligt standard SS EN 13 242.
Kontakta våra säljare eller transportledningen för hjälp med beställning och rådgivning.

Bergkross 0-900–90 Bergkross
Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.
Bergkross 0-320–32 Bergkross
Bärlager för att stärka vägar och dylikt.
Slitlager0-160–16 Slitlager
Används till översta lagret på en grusväg.
Makadam 8-168–16 Makadam
Till grusgångar och dräneringar.
Makadam 4-84–8 Makadam
Det här materialet används till vinterväghållning (sandningsmaterial)
0–4 stenmjöl0–4 Stenmjöl
Produkt som används för plattsättning och fyllnad.
Kan även användas som jordförbättringar.
bergkross 0-650–65 Bergkross
Till förstärkning av skogsbilvägar.

Jord

DalaFrakt levererar jord i lösvikt. Det är jord anpassad till trädgården, fyllnadsmassor och planteringar. Kontakta oss, oavsett om du är privatperson eller entreprenör.

Här finns DalaFrakts täkter i dalarna

Grustäkter Bergtäkter
1. Gagnef – Gräv 5. Falun – Nyfäboden
2. Rättvik – Hedsåsen  6. Falun – Ryggen
3. Rättvik – Ingels 7. Lima – Sjöänden
4. Malung – Backselen 8. Mockfjärd – Knusberget
  9. Malung – Travbanan
  10.Mora – Ryssa
  11. Rättvik – Mårtanberg
  12. Sälen – Moberget

Dalafrakt Täkter i Gagnef, Falun, Rättvik, Lima, Malung, Mockfjärd, Mora och Sälen