DalaFrakt AB

Moderbolaget som är basen för verksamheten.
Affärsområden: Skog/industri, Anläggning/Miljö
Organisationsnummer: 556607-9975