Maskinpark

Våra fordon, maskiner och utrustning

DalaFrakt har en stor fordons- och maskinpark samt utrustning som kan möta de flesta behov. Här är en förteckning

Bilar
Grus- ,schakt-, och kassettbilar
Transporterar jord, grus, berg samt schaktmassor.

Asfaltbilar och trailers
Lastvikter från 10 till 37 ton.

Flisbilar

Fjärrbilar

Huggbil
För flisning av biobränsle.

Lastbilar
för Norgetrafik, transport av lera till pappersindustrin och transport av spannmåls- och jordbruksprodukter

 

Maskintrailers
Transporterar maskiner och andra special- och tunga
transporter.

Kranbilar
Kranbilarna är av varierande längd och lyftkapacitet.

Skopbil
Flisbil med kran

Skotare
Skotning grot och rundtimmer

Slambilar
Vakuumbilar för att transportera flytande slamavfall.

Sorteringsverk
Sorterar t ex bark

Spolbilar
Spolar ledningar, rotskärning med mera.

Traktorhugg
För flisning av biobränsle

Lastväxlarbilar
Utrustade med containers för återvunnet avfall, kranar,
maskin-, grus och sopflak.

Vinterväghållningsdordon
Plogbilar, hjullastare, väghyvlar.

Entreprenadmaskiner

Hjulgrävare
Olika storlekar som anpassas efter arbetets art.

Minigrävare
Lämpliga vid trånga utrymmen och tomtarbeten.

Traktorgrävare
För b.l.a ledningsarbeten. Kan planera ytor, schakta och lasta.

Hjullastare
Utrustade med b.l.a skopor, gafflar, kranar.

Bandgrävare
Finns i olika storlekar.

Dumpers
Avsedda för transporter av massor över svår terräng.

Väghyvlar
Kan användas från exempelvis skogsbilvägar till komplexa anläggningsarbeten.

Sopmaskiner och upptagare
Lämpliga för sopning vårstädning. Finns för traktor och lastbilspåhäng samt sopsugbilar.

Utrustning

TMA skydd
Truck Mounted Attenuator (TMA) – påkörningsskydd används vid främst vägarbeten.

Containers och flak
Containrar och flak för olika behov. Bistånd med råd angående sortering, tippar, avgifter och liknande.

Sorteringsverk
Sorteringsverk finns för all slags material som exempelvis bergkross, bark och matjord.

Kranar
Kan användas efter behov.