Tjänster

Vi finns i Leksand, Rättvik, Mora, Malung, Falun, Borlänge och Orsa
Affärsområdet Anläggning och Miljö tillhandahåller följande tjänster.

Löpande underhåll av våra vägar är nödvändigt då de dagligen utsätts för stora påfrestningar.  DalaFrakt har stor kunskap om underhållsbehovet av den väg som finns nära dig.
När snön vräker ner på vintrarna är det tryggt när DalaFrakt finns i närheten och håller vägar och torg farbara och öppna. Vi snöröjer, sandar och saltar.
DalaFrakt utför anläggningsuppdrag som grävning, sopning, vinterunderhåll av vägar och parkeringar, slam- och spoluppdrag samt containeruthyrning.
När ni behöver sand, grus eller annat material levererar vi från täkter i hela Dalarna.
När det blir aktuellt att dika eller utföra stora grävjobb kontakta DalaFrakt. Här finns kunskapen och erfarenheten.
Stopp i avloppet? Vi löser det med hjälp av våra spol- och slambilar.
DalaFrakt har utvecklat effektiva rutiner när det handlar om hantering av avfall.
När du behöver specialtransport- kontakta DalaFrakt så hjälper vi dig.