Berg & grusmaterial

Mycket av det här materialet är förstärkningslager till större eller mindre vägar, kombinerat material till skogsbilvägar eller slitlager till grusvägar och gårdsplaner.
Bärlager och dränerande material till grunder, stenmjöl till gångytor eller plattläggning, sand till avloppsanläggningar, sandlådor eller halkbekämpning.

Vi har allt detta och levererar grus som är CE-märkt enligt standard SS EN 13 242.
Kontakta våra säljare eller transportledningen för hjälp med beställning och rådgivning.

0–90 bergkross0–90 bergkross
Används som förstärkningslager till vägar, anläggningar och liknande.
0–32 bergkross0–32 bergkross
Bärlager för att stärka vägar och dylikt.
0–16 slitlager0–16 slitlager
Används till översta lagret på en grusväg.
8–16 makadam8–16 makadam
Till grusgångar och dräneringar.
4–8 makadam4–8 makadam
Det här materialet används till vinterväg- hållning (sandningsmaterial)
0–4 stenmjöl0–4 stenmjöl
Produkt som används för plattsättning och fyllnad. Kan även användas som jordförbättringar.
0-65 bergkross0–65 bergkross
Till förstärkning av skogsbilvägar.

 

Bra för Asfalt

Slitstark ballast med lågt MicroDeval-index (Mde10) eller lågt Abrasion Nordic/Nordiskt Kulkvarnsvärde (An7). Vi har material som uppfyller de bästa klassningarna och kan leverera både naturgrus och bergkross med efterfrågade egenskaper.
Naturligtvis är materialet CE-märkt enligt standarden SS EN 13 043.

8-11 Makadam8–11 makadam
Blandas i asfaltens ytskikt på grund av dess hårdhet.
11-16 Makadam11–16 makadam
Hårdheten på materialet gör att den kan blandas i asfaltens ytskikt för att få ökad hållbarhet. Större stenar kan användas om så önskas.

 

Bra för Betong

Betong består av ballast (grus), cement och vatten. Betongens användningsområden påverkar blandningsförhållandet och vilka specifika egenskaper som delarna ska ha.
Ett brofundament kräver andra egenskaper jämfört än om man ska gjuta en platta till garaget eller ett fågelbord.
Men oavsett användningsområde måste ballasten som
blandas i vara CE-märkt enligt en standard SS EN 12 620.

0-8 Gjutgrus0–8 gjutgrus
Används till all sorts betong.
Makadam 8-168–16 makadam
Används för att få en grövre struktur i betongen.