Fortsatt intresse för Ecobox

Det är fortsatt stort intresse för minireningsverket Ecobox, som säljs och installeras av DalaFrakt.
Det senaste reningsverket ska inom kort installeras i Oxberg.
Fler är på gång.