Fortsatt samarbete med Lantmännen

DalaFrakt har sedan en tid haft ett givande samarbete med Lantmännen i Dalarna.
Nu är det klart att det samarbetet fortsätter.
DalaFrakt har nämligen fått förlängt avtal åt Lantmännen avseende transporttjänster inklusive transportplanering i Dalarna.